top of page

Een bron van inspiratie en nostalgie, geschiedschrijving en uiting van publieke opinie.

Het nalatenshap van de beschikbare en opgehaalde informatie over onze familienaam.

Gevonden, beschreven, herkend of erkend. Maakt niet uit.

Het is zeker dat deze familienaam en de families in het echt met elkaar verbonden zijn, zowel in Europa, als in America, Azie en het Caribisch gebied. Verbonden aan elkaar in een geschiedschrijving vanaf de 13de eeuw van zowel de overledenen als de nabestaanden.

Een grote familie met een wereldgeschiedenis: familie de Lannoy!

De familie de Lannoy kwam in de adel toen in 1526 een verlening van de titel van graaf van het Heilig Roomse Rijk werd toegestaan. Deze titel was overdraagbaar op alle afstammelingen van Carolus de Lannoy, ridder van de Orde van het Gulden Vlies.

De omschrijving van een wapen is uitgebreid en bezit de verschillende iconen om non verbaal uitleg te geven waar de familie voor staat. Dit wapen heeft iconen van het Heilige Roomse Rijk. Tevens staat er een Wapenspreuk op:‘VOSTRE PLAYSIR LANNOY’ wat betekent:‘Lannoy voor uw genoegen’.

Wapen en functies van Húgué de Lannoy (14de eeuw)

Húgué de Lannoy, de oudste broer van Bauduin,was geboren en 1384 en overleden te Rijsel op 1 mei 1456. Hij was heer van Saintes en Ridder in de Orde van het Gulden Vlies. Zelf was ook hij een van de oprichters van de Gulden Vlies Orde.

Hij bekleedde de functie van stadhouder van Holland en Zeeland en was een geducht krijgsman en talentvol diplomaat in dienst van de Boergondische hertogen.

Wapenbord van Baudouin de Lannoy, heer van de Molembaix (achternaam van de familie van zijn moeder) (15de eeuw)

Boudewijn 1 de Lannoy (Hénin-Beaumont , 1388 - Huppaye, 1474), was een Vlaams staatsman, en ambassadeur van Filips de Goede aan het hof van Hendrik V van Engeland . Hij was de zoon van Guillebert I van Lannoy en Catherine van Molembais.

Samuel de Lannoy, heer van Overbeek. (17de eeuw)

Hij is geboren op 25 januari 1637 in 's Gravenhage en overleden op 11 oktober 1677 in Velp. Op 16 november 1659 trouwde hij in Deventer met Cornelia Glass, geboren op 10 november 1641 in Enkhuizen, overleden op 11 oktober 1679, dochter van Gerrit Jacobs Glas en Maritien Gerrits.

Samuel is Kolonel van de Infanterie, Goeverneur van Willemstad en Klundert, Commandant van Nijmegen en Rentmeester van H.M. Prins van Oranje.Samuel heeft twee papiermolens in Velp: Bovenste Jeruzelemse molen en Benedenste Jeruzalemse molen. Na zijn dood erft zijn zoon Louis de molens, waarna ze verpacht worden. Genealogie | Frans Schmidt.

Wapenbord van

Jeanne Therese de Lannoy (18de eeuw)

Het wapen is een reproductie van een zegel dat in 1730 gebruikt werd. Sint Laurentius is in het eerste deel afgebeeld omdat hij de parochieheilige is van Bocholt.

De beuk die in hetzelfde deel is afgebeeld verwijst naar de naam van de plaats: Bocholt ('Beukenbos'). Het gaat daarom om een sprekend wapen. Het tweede deel is gelijk aan het wapen van Jeanne Thérèse de Lannoy, zij was gravin van Lannoy en vrouwe van Bocholt. In het derde deel staat het wapen van de familie Bocholtz.

Zijn broers waren Guillebert van Lannoy en Hugue (Hugo of Hugh) van Lannoy , ook de founding Ridders van het Gulden Vlies. Toen Boudewijn Ridder in de Orde van het Gulden Vlies werd, gaf hij een portret te schilderen door Jan van Eyck , hiernaast te zien

Oscar de Lannoy (21ste eeuw)

Als jongste telg van wijlen Maria Simona Arvelo (1935) heeft Oscar een familiewapen in zijn bezit. Alhoewel het wapen de drie leeuwen niet prominent heeft staan, zal dit ontwerp een afgeleide kunnen zijn van de originele wapens.

Guillebert de Lannoy (15de eeuw)

Guillebert (Gilbert) van Lannoy 

(1386 - 1462) was een ridder uit 

het huis Lannoy in dienst van de 

Bourgondische hertogen, 

diplomaat en schrijver.

Hij was een broer van Hugo 

en Boudewijn van Lannoy, die

 samen met hem in 1430 werden 

opgenomen bij de stichtende leden 

van de Orde van het Gulden Vlies. 

Hij was heer van Willerval en na de 

dood van zijn broer Hugo ook heer van Santes.

Guillebert diende aanvankelijk Jean Warchin, de seneschalk van 

Henegouwen, als schildknaap, en vergezelde hem op zijn reizen en

 oorlogen naar het Oosten en in Spanje, en vervolgens de hertog Jan 

zonder Vrees in zijn oorlog tegen de opstandige Luikenaars en tegen de Armagnacs.

Bent u geinteresseerd om veel meer te lezen over deze familienaam? Stuur dan een mail met uw vraag. 

Deel 1 en 2 van Familieboek de Lannoy zullen binnenkort beschikbaar zijn.

Zie hier een fotoreportage van 'de Lannoy' familielid Aimée Marie Roxanne geboren op 30 juni 1958.

bottom of page